در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 prerogative /prɪˈrɒɡətɪv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

prerogative /prɪˈrɒɡətɪv/

حق ویژه، امتیاز مخصوص، حق ارثی، امتیاز

Syn: right,privilege,authority,licence

Alex makes all the big decisions-that’s his prerogative as company director.

الکس تمامی تصمیم های مهم را میگیرد-این اختیار ویژه او به عنوان مدیر شرکت است.