در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 derived /dɪˈraɪvɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

derived /dɪˈraɪvɪd/

سرچشمه گرفته از، (فایده، سود) به دست آوردن، نتیجه گرفتن،ناشی شدن از، کسب کردن، بردن، (نام، خصوصیات) گرفتن، اخذ کردن

Syn: descended from

A philosopher derived the theory that we have noses inn order to hold up our eyeglasses.

فیلسوفی به این نظریه دست یافت که دلیل داشتن بینی، همانا برای اینست که عینک ما را نگه دارد.