در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 potentate /ˈpəʊtnteɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 46 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

potentate /ˈpəʊtnteɪt/

پادشاه، سلطان، شخص توانا، فرمانروای مقتدر

Syn: monarck,king,emperor,sovereign

The potentate ruled with absolute power.

آن حاکم با قدرت مطلق حکمرانی کرد.