در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 termagant /ˈtɜːməɡənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

termagant /ˈtɜːməɡənt/

پرجنجال، داد وبیداد کن، پتیاره، سلیطه

Syn: a scolding woman

Why do you remain docile while that termagant belittles you?

ا چرا وقتی آن زن سلیطه تو را تحقیر میکند، آرام نشسته ای؟