در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 decapitate /dɪˈkæpɪteɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

decapitate /dɪˈkæpɪteɪt/

سراز تن جدا کردن، گردن زدن

Syn: behead

We do not decapitate criminals because of our aversion to such repugnant punishments.

ما تبهکاران را گردن نمی زنیم چون از چنین مجازات چندش آوری منزجریم.