در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 callow /ˈkæləʊ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

callow /ˈkæləʊ/

جوجه ای که هنوز پر درنیآورده، شخص بی تجربه وناشی

Syn: naive,inexperienced,immature

Mark was just a callow youth of 16 when he arrived in paris.

مارک وقتی به پاریس رفت،جوان خام 16 ساله ای بود.