در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 bagatelle /ˌbæɡəˈtel/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

bagatelle /ˌbæɡəˈtel/

چیزجزئی واندک، (مجازا) چیز بیهوده، ناقابل

Syn: a trifle,trivial amount

A thousand pound is a mere bagatelle to him.

یک هزار پاوند، برای او مبلغ ناچیزی است.