در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 livid /ˈlɪvɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

livid /ˈlɪvɪd/

سربی رنگ، کبود، کبود شده، کوفته، خاکستری رنگ

Syn: furious,angry,wrathful

He was livid when he found out.

وقتی فهمید،خشمگین شد.