در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 taut /tɔːt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

taut /tɔːt/

سفت، شق، محکم کشیدن، کشیده، مات کردن، درهم پیچیدن، محکم بسته شده مثل طناب دور یک بسته

Syn: tensed,tight;on edge

He kept his eyes on the road ahead,his face taut with concentration.

چشمانش را به جاده پیش رو دوخته بود و چهره اش به خاطر تمرکز، منقبض شده بود.