در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 emissary /ˈemɪsəri/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

emissary /ˈemɪsəri/

مامور سری، فرستاده

Syn: ambassador,envoy,delegate,deputy

The Foreign Secretary has flown to china as the personal emissary of the prime minister.

وزیر امور خارجه به عنوان فرستاده شخصی مخصوص نخست وزیر به چین پرواز کرده است.