در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 rift /rɪft/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

rift /rɪft/

خراش، بریدگی، شکاف دهنده، چاک، دریدگی، چاک دادن،شکافتن، بریدن، برش دادن

Syn: gap,crack,hole;breach,fault

The stream had cut a deep rift in the rock.

جریان آب، شکاف عمیقی در صخره ایجاد کرده بود.