در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 sullen /ˈsʌlən/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

sullen /ˈsʌlən/

عبوس، ترشرو، کج خلق، غیر معاشر، عبوسانه

Syn: cheerless,angry,frowing;gloomy

His daughters stared at him with an expression of sullen resentment.

دخترانش با حالتی از انزجار حزن انگیز به او خیره شده بودند.