در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 raconteur /ˌrækɒnˈtɜː/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

raconteur /ˌrækɒnˈtɜː/

داستانسرا، قصه گوی زبردست

Syn: narrator,teller of tales,story-teller

He was a brilliant raconteur.

او قصه گوی محشری بود.