در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 rail /reɪl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 45 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

rail /reɪl/

سرزنش، توبیخ، سرکوفت، طعنه، ریل خط اهن، خط اهن،نرده، نرده کشیدن، توبیخ کردن

Syn: inveigh against,protest strongly,complain bitterly

He railed against the injustices of the company.

او از بی عدالتی های آن شرکت گله کرد.