در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Evidence ˈevədəns

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Evidence ˈevədəns

That which makes clear the truth or falsehood of something

آنچه درستی یا کذب چیزی را آشکار می سازد، شواهد، مدارک

Each juror felt he needed more evidence before voting to convict the former football star.

هر یک از اعضای هیئت منصفه ی دادگاه احساس کردند قبل از رأی به محکومیت ستاره ی قبلی فوتبال به مدارک بیشتری نیاز دارند.

Her many awards were evidence enough that Leona excelled in dancing.

جوایز زیاد « لئونا » گواه کافی بر این بود که او در ماشین نویسی برتری داشت.

Our teacher ignored the evidence that Simon had cheated on the test.

معلم ما به مدرکی که نشان می داد « سیمون » در امتحان تقلب کرده است، بی توجهی کرد.