در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 44 technology /tekˈnɒlədʒi/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 44 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

technology /tekˈnɒlədʒi/

تکنولوژی، فناوری، دانش فنی، فن شناسی، شیوه، فن، تکنیک

Gholam likes to study computer technology.

غلام دوست دارد در رشته ی تکنولوژی کامپیوتر تحصیل کند.