در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 guise /ɡaɪz/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

guise /ɡaɪz/

ظاهر، ماسک، تغییر قیافه، لباس مبدل

Syn: appearance,mien

The man who arrived in the guise of drug dealer was actually undercover police officer.

مردی که در هیئت قاچاقچی مواد مخدر آمد در واقع پلیس مخفی بود.