در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 vestige /ˈvestɪdʒ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

vestige /ˈvestɪdʒ/

نشان، اثر، جای پا، ردیا، ذره، خرده، بقایا

Syn: trace,evidence,sing,indication

These old buildings are the last vestiges of a colonial past.

این ساختمان های قدیمی آخرین بقایای گذشته ای مستعمراتی هستند.