در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 pragmatic /præɡˈmætɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

pragmatic /præɡˈmætɪk/

عملی، فعال، واقع بین، فلسفه واقع بینی واقعیت گرایی، کاربسته، عملی، عملگرا

Syn: practical,experience-based,reality-oriented

In business,the pragmatic approach to problems is often more successful than an idealistic one.

در تجارت، رویکردی عمل گرایانه به مشکلات اغلب موفق تر از رویکردی آرمانی است.