در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 mollify /ˈmɒlɪfaɪ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

mollify /ˈmɒlɪfaɪ/

فرو نشاندن، ارام کردن، نرم کردن، تسکین دادن، خواباندن

Syn: calm down,soothe,tranquilize

I tried to mollify her by giving her flowers.

سعی کردم با دادن گل،او را آرام کنم.