در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 criterion /kraɪˈtɪərɪən/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

criterion /kraɪˈtɪərɪən/

ملاک، میزان، مقیاس، معیار، نشان قطعی، محک، ضابطه

Syn: h measure,norm,yard-stick,test

The Health servise should not be judged by financial criteria only.

خدمات بهداشتی نباید فقط بر اساس معیار های مالی مورد داوری قرار بگیرد.