در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 largess /ˈlɑːdʒəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

largess /ˈlɑːdʒəs/

بخشش، دهش، انعام، سخاوت، آزادگی، مساعدت، وسعت نظر، گشاده دستی، بخشیدگی

Syn: generosity,kindness;gift,present

The national theater will be the main beneficiary of the millionaire’s largess.

تئاتر ملی،ذی نفع اصلی سخاوت آن میلیونر خواهد بود.