در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 subservient /səbˈsɜːvɪənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

subservient /səbˈsɜːvɪənt/

چاپلوس، پست، تابع، مادون، سودمند، متملق

Syn: submissive,boot-licking,servile

The goverment was accused of being subservient to the interests of the rich.

دولت متهم شد که مطیع منافع افراد ثروتمند است.