در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 unctuous /ˈʌŋkt͡ʃʊəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

unctuous /ˈʌŋkt͡ʃʊəs/

چرب، روغنی، چرب و نرم، مداهنه آمیز

Syn: servile,insincere,flattering

I saw his unctuous flattering.

رفتار چاپلوسانه اش را دیدم.