در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 cynic /ˈsɪnɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

cynic /ˈsɪnɪk/

بدبین وعیبجو پیرو مکتب کلبیون

Syn: pessimist,doubter,skeptic

I’m too much of a cynic to belive that he’ll keep his promise.

بیش از آنی بد بین هستم که باور کنم او به قولش عمل کند.