در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 stunted /ˈstʌntɪd /

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 43 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

stunted /ˈstʌntɪd /

از رشد بازمانده، جلوی رشدش گرفته شده، مانع شده،کوتاه،زور

Syn: hampered,retarded,impeded

A few stunted trees were the only vegetables visible.

چند درخت که از رشد بازماده بودند، تنها پوشش گیاهی قابل مشاهده بود.