در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 requisite /ˈrekwɪzɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

requisite /ˈrekwɪzɪt/

بایسته، شرط لازم، لازمه، احتیاج، چیز ضروری

Syn: need,want,precondition,requirement

He lacked the requisite skills for the job.

او فاقد مهارت های مورد نیاز برای آن کار بود.