در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 gratuity /ɡrəˈtjuːɪti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

gratuity /ɡrəˈtjuːɪti/

پاداش، انعام، التفات، سپاسگزاری، رایگانی

Syn: tip;fringe benefit

The guides sometimes receive gratuities from the tourists.

برخی اوقات راهنمایان تور از توریست ها انعام می گیرند.