در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 begrudge /bɪˈɡrʌdʒ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

begrudge /bɪˈɡrʌdʒ/

غرولند کردن، غبطه خوردن، مضایقه کردن

Syn: envy,grudge;give unwillingly

I don’t begrudge him his freedom

من حسرت آزادی او را نمی خورم.