در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 expurgate /ˈekspəɡeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

expurgate /ˈekspəɡeɪt/

تطهیر کردن، حذف کردن، تصفیه اخلاقی کردن

Syn: censor,clean up,purify

The book was expurgated to make it suitable for children.

برای مناسب سازی کتاب برای کودکان، کتاب مورد سانسور قرار گرفت.