در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 frenetic /frəˈnetɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

frenetic /frəˈnetɪk/

دیوانه، شوریده، بی امان، عنان گسیخته

Syn: panic-stricken,wild,hysterical

After weeks of frenetic activity, the job was finally finished.

بعد از هفته ها فعالیت دیوانه وار، سرانجام کار به پایان رسید.