در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 expedient /ɪkˈspiːdɪənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

expedient /ɪkˈspiːdɪənt/

مقتضی، مصلحت، مناسب، تهورآمیز

Syn: suitable,propitious,advisable

It might be expedient not to pay him until the work is finished.

مناسب اینست که تا زمانیکه کارش تمام نشده، پولی به او پرداخت نکنیم.