در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 quandary /ˈkwɒndəri/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 42 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

quandary /ˈkwɒndəri/

سرگردانی، گیجی، تحیر، حیرت، معما

Syn: doubt,perplexity,uncertainty,difficulty

I’ve had two job offers, and I,m in a real quandary about which one to accept.

دو پیشنهاد کاری دارم و من واقعا بلاتکلیفم کدامیک را قبول کنم.