در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 nutritive /ˈnjuːtrɪtɪv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

nutritive /ˈnjuːtrɪtɪv/

مغذی

Syn: blame,reprimand,castigation

How easy it is to heap vituperation upon someone at the nadir of his career.

مذمت کردن کسی که در حضیض سطح شغلی اش قرار دارد. بسیار آسان است.