در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 Tendency ˈtendənsi

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 واژه ضروري - هفته 10 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Tendency ˈtendənsi

“Leaning; movement in a certain direction”

گرایش، حرکت بسوی خاص ، تمایل

My algebra teacher has a tendency to forget the students’ names.

معلم جبر من این گرایش را دارد که نام دانش آموزانش را فراموش می کند.

His tendency was to work hard in the morning and then to take it easy in the afternoon.

او گرایش داشت که صبح ها سخت کار کند و بعد از ظهرها استراحت کند.

The tendency in all human beings is to try to survive.

گرایش همه انسان ها این است که تلاش کنند زنده بمانند.