در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 substantiate /səbˈstænʃɪeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

substantiate /səbˈstænʃɪeɪt/

ماهیت جسمانی دادن به، شکل مادی بخشیدن به، با دلیل و مدرک اثبات کردن

Syn: prove,confirm,validate,verify

Reports that children had been hurt have not been substantiated.

گزارش ها مبنی بر اینکه کودکان صدمه دیده بودند، اثبات نشده بود.