در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 propriety /prəˈpraɪəti/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

propriety /prəˈpraɪəti/

تناسب، نزاکت، قواعد متداول ومرسوم رفتاروآداب سخن،مراعات آداب نزاکت، برازندگی

Syn: decorum,correctness,respectability

She was careful always to behave with propriety.

همواره مراقب بود تا با نزاکت رفتار کند.