در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 insidious /ɪnˈsɪdɪəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

insidious /ɪnˈsɪdɪəs/

پراز توطئه، موذی، دسیسه آمیز، خائنانه

Syn: treacherous,cunning,tricky

High-blood pressure is an insidious condition which has few symptoms.

فشار خون بالا، بیماری ای پنهان است که نشانه های کمی دارد.