در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 intrinsic /ɪnˈtrɪnsɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

intrinsic /ɪnˈtrɪnsɪk/

ذاتی، اصلی، باطنی، طبیعی، ذهنی، روحی، حقیقی، مرتب، شایسته

Syn: inherent,inbred;fundamental

She coveted the antiquated locket even though it had only an intrinsic value.

او به قاب عتیقه چشم طمع داشت، اگر چه آن قاب فقط ارزش واقعی داشت.