در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 pall /pɔːl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

pall /pɔːl/

پارچه ضخیم روی تابوت یا قبر، تابوت محتوی مرده،حائل، پرده، با پرده یا روپوش پوشاندن، بیزارشدن،بیذوق شدن، ضعیف شدن، ضعیف کردن

Syn: become dull,become tedious,grow tiresome

The pleasure of not having to work quickly palled.

لذت کار نکردن به زودی کسالت بار شد.