در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 contort /kənˈtɔːt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

contort /kənˈtɔːt/

از شکل انداختن، کج کردن، پیچاندن

Syn: wrap,deform,wrench out of shape

His face contorted with rage.

از خشم چهره اش در هم کشیده شد.