در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 fatuous /ˈfæt͡ʃʊəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

fatuous /ˈfæt͡ʃʊəs/

احمق، بیشعور

Syn: closeness,nearness,adjacency

The best thing about the location is its proximity to the town center.

بهترین نکته در مورد این خانه، نزدیکی آن به مرکز شهر است.