در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 vilify /ˈvɪlɪfaɪ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

vilify /ˈvɪlɪfaɪ/

بدنام کردن، بدگویی کردن، بهتان زدن

Syn: defame,insult,revile,decry

He was vilified by the press as a monster of perversity.

او توسط روزنامه ها به عنوان هیولای شرارت و فساد بد نام شده بود.