در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 magnanimous /mæɡˈnænɪməs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

magnanimous /mæɡˈnænɪməs/

بزرگ طبع،بزرگوار،عالی فطرت،آقا منش،نظر بلندانه

Syn: benevolent,open-handed,generous

Arsenal’s manager was magnanimous in victory, and praised the losing team.

مدیر باشگاه آرسنال در پیروزی تیمش نظر بلند بود و تیم بازنده را تحسین کرد.