در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 umbrage /ˈʌmbrɪdʒ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

umbrage /ˈʌmbrɪdʒ/

سایه، تاری، تاریکی، سایه شاخ و برگ، سوظن، نگرانی، رنجش

Syn: resentment,offense,anger

Don’t you think she’ll take umbrage if she isn’t invited to the wedding?

ا فکر نمی کنی اگر به عروسی دعوت نشود به او بر بخورد؟