در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 facile /ˈfæsaɪl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

facile /ˈfæsaɪl/

آسان، به آسانی، به آسانی قابل اجرا، سهل الحصول

Syn: easy,simple,uncomplicated

We must avoid facile recriminations about who was to blame.

ما باید از اتهامات متقابل سهل الحصول راجع به اینکه چه کسی گناهکار بوده است، خودداری کنیم.