در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 extol /ɪkˈstəʊl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

extol /ɪkˈstəʊl/

بلندکردن، ارتقا دادن، اغراق گفتن، ستودن

Syn: applaud,acclaim,glorify

She is extolling the virtues of her children.

او از صفات خوب کودکانش تعریف می کند.