در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کتاب 1100 - هفته 40 rhetoric /ˈretərɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کتاب 1100 - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

rhetoric /ˈretərɪk/

علم بدیع، علم معانی بیان، معانی بیان، فصاحت وبلاغت، لفاظی، خطابت، قدرت نطق و بیان، وابسته بعلم بدیع یا معانی بیان

Syn: oratory,power of speech,eloquence

I was swayed by her rhetoric into donating all my savings to the charity.

با فصاحت و بلاغت او تحت تاثیر قرار گرفتم و تمای پس اندازم را به موسسه خیریه بخشیدم.