در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 redress /rɪˈdres/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

redress /rɪˈdres/

جبران خسارت، تصحیح، التیام، دوباره پوشیدن، جبران کردن، فریادرسی

Syn: rectify,remedy,compensate for

There seems to be no way to rederss a grievance against at omnipotent ruler.

ظاهرا هیچ راهی برای جبران ظلم یک حاکم قدر قدرت وجود ندارد.