در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 1100 - هفته 39 callous /ˈkæləs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 1100 - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

callous /ˈkæləs/

سفت، پینه خورده، بیحس، بی عاطفه، سنگ دل، بی حس کردن، پینه زدن، پنبه ای

Syn: insensitive,hard-hearted,cruel

It might sound callous,but I don’t care if he’s homeless.

ممکن است سنگدلانه به نظر برسد ولی من اهمیت نمی دهم اگر او بی خانمان باشد.